Titreşim Nedir ? Nasıl İzole Edilir ?

Titreşim Nedir? Nasıl İzole Edilir?

Titreşim bir denge noktası etrafındaki mekanik salınımdır. Bu salınımlar bir sarkacın hareketi gibi periyodik olabileceği gibi çakıllı bir yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de olabilir.

Titreşim bazen arzu edilir. Örneğin; bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda veya mızıkada dilin, veya bir hoparlörde koninin hareketi birçok aletin doğru kullanılması için gerekli olan arzu edilir titreşimdir.

Daha sıklıkla, titreşim istenmeyen bir harekettir, çünkü boşa enerji harcar ve istenmeyen ses ve gürültü oluşturur. Örneğin, motorların, elektrik motorlarının ya da herhangi mekanik aracın çalışma esnasındaki hareketi istenmeyen titreşimler üretir. Böyle titreşimler motorlardaki dönen parçaların balanssızlığından, düzensiz sürtünmeden, dişli çarkların hareketinden kaynaklanabilir. Dikkatli tasarımlar genellikle istenmeyen titreşimleri minimize ederler.

Ses ve titreşim çalışmaları birbirleriyle oldukça yakın şekilde bağlantılıdır. Ses, basınç dalgaları, ses telleri gibi yapıları titreştirerek oluşturulur ve basınç dalgaları da kulak zarı gibi yapıların titreşimine sebep olur. Bu yüzden, gürültüyü azaltmaya çalışmak sıklıkla bir titreşimi azaltma problemidir.

Titreşim zeminde oluşan darbe ve ayak seslerinden oluşan bir etkileşim olduğundan zeminde titreşimi engelleyecek ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bu malzemeler kauçuk ve mantar içerikli olmalıdır. Zeminde parke veya şap altında kullanılan bu malzemeler titreşimi önler ve mekan içerisi haricinde alt kata giden rahatsız edici sesinde önüne geçmektedir. Yapılması gereken parke veya şap altına malzemeyi uygulamak.

ÜRÜN FİYAT LİSTESİ